Carlson NR3 additional

Dzięki narzędziom do przechwytywania i łączenia danych, etykietowania danych, importu/eksportu plików SHP, importu plików GML, tworzenia i analizy topologii wielokątów, i wielu innych, Carlson GIS jest niczym "szwajcarski scyzoryk" dla geodety lub inżyniera. Program umożliwia wykorzystanie obrazów Google Earth w wysokiej rozdzielczości nawet na dużych obszarach. Dostępnych jest kilka typów map: drogowa, mapa terenu, hybryda. Edytor GIS obsługuje również import i eksport bazy danych Esri co zapewnia płynny przepływ pracyCPC demo w środowisku Esri ArcGIS. Seria oprogramowania Carlson współpracuje z silnikiem AutoCAD i jest wyposażona we wbudowany IntelliCAD.

 

GIS screenshots