Carlson NR3 additional

Carlson Precision 3D Topo to niezwykle łatwe w obsłudze oprogramowanie do tworzenia projektów 3D, które wypełnia lukę pomiędzy dronami, a środowiskiem CAD. P3D Topo został zaprojekowany dla geodetów i inżynierów budownictwa. Umożliwia import danych pomiarowych, punktów, polilinii, powierzchni, chmur punktów, danych pomiarowych z dronów i LIDAR-u oraz tworzenie z nich użytecznych modeli 3D:

• import chmur punktów z LIDAR-u i nalotów dronemCPC demo

• łączenie i edycja chmur punktów na potrzeby stworzenia modelu terenu

• import danych pomiarowych, które udoskonalą Twój model 3D

• narzędzia do edycji powierzchni, m.in. tło z map Google, automatyczne tworzenie powierzchni Google

• łatwe obliczenia powierzchni z chmur punktów lub powierzchni

• zaawansowane narzędzia teksturowania i prezentacji danych

• import/eksport danych w formatach LandXML, DXF, i modeli terenu TIN, TN3 i TTM

 CPC 1

Import chmur punktów z LIDAR-u i nalotów dronem

• jednoczesny import do 50 chmur punktów

• obsługa plików .las, .laz, .ply, .xyz, .pts, .e57, .pcd

• filtracja/usuwanie wartości odstających

• zmiana gęstości chmury punktów

• automatyczne łączenie chmur punktów

CPC 2 

Objętości

• obliczenia objętości bezpośrednio z chmury punktów

• obliczenia objętości z powierzchni

• wyświetlanie nasypów/wykopów

• wyświetlanie konturów na chmurze punktów

• generator raportów z obliczeń objętości

CPC 3

Zaawansowane funkcje edycji chmur punktów

• narzędzie wyboru punktów z chmury – usuwanie, wycinanie, tworzenie nowych chmur punktów z zaznaczonych elementów

• łączenie chmur punktów

• przycinanie chmury do mniejszych obszarów

• usuwanie/wycinanie punktów zaznaczonych poligonem

• usuwanie drzew, roślinności, aut, budynków przy użyciu specjalnych filtrów

• stosowanie filtrów wewnątrz zaznaczonego poligonu

• filtrowanie punktów odstających i nakładających się

CPC 4

Zaawansowane narzędzia edycji powierzchnii

• tworzenie modeli TIN z chmur punktów

• import danych pomiarowych jako punkty, polilinie i linie nieciągłości 3D

•tworzenie i dodawanie punktów, polilinii i linii nieciągłości 3D

• szybki import modelu powierzchni i zdjęć z map Google

• łączenie projektowanych modeli powierzchni z już istniejącymi

• narzędzie edycji w postaci Toolboxu

• eksport powierzchni do LandXML, DXF, TIN, TN3 i TTN

Broszura programu dostępna poniżej.

P3D thumbnail