Carlson NR3 additional

Carlson C-ALS (Cavity Auto-scanning Laser System) to unikalny, specjalistyczny system służący do monitorowania podziemnych wnęk, który umożliwia bezpieczne i szybkie mapowanie niedostępnych obszarów kopalni. Może być używany wszędzie tam, gdzie istnieją niedostępne puste przestrzenie, a wymagane są dokładne dane do monitorowania wykopów, oceny ryzyka lub rozwiązań projektowych.

 

C-ALS dostarcza bardziej szczegółowych i dokładniejszych danych w porównaniu do alternatywnych technologii, takich jak georadary, i jest jedynym rozwiązaniem laserowym do rozmieszczania otworów wiertniczych na rynku.

Planowanie projektów - oceń ryzyko i projektuj rozwiązania oparte na dokładnych danych podziemnych, dodaj dane z C-ALS do istniejących map i opracuj bezpieczny system pracy

Produktywność - dzięki dokładnym mapom pustych przestrzeni możesz projektować plany, które pozwalają na wydajne projekty wydobywcze lub budowlane

Bezpieczeństwo - mierz niedostępne obszary podziemne, aby zapewnić bezpieczeństwo pracownikom

 

 

 

Dzięki Carlson C-ALS możesz bezpiecznie, szybko i niezawodnie skanować niedostępne wyrobiska podziemne. Nasze oprogramowanie Carlson Scan zapewnia możliwości modelowania, zarządzania i eksportu. Cały system umożliwia zbieranie danych, których potrzebujesz w celu: 

- ochrony bezpieczeństwa pracowników

- szczegółowego raportowania do zarządcy projektu

- opracowania wydajnego programu pracy

- rozwoju nowych projektów

- projektowania inżynierskich rozwiązań opartych na dokładnych danych

- minimalizacji zakłóceń podczas odwiertów na obszarach zaludnionych

 

Niewielka średnica C-ALS, 50 mm, umożliwia dostęp do pustych przestrzeni przez wąskie otwory, co minimalizuje czas i koszty instalacji skanera. Pokrycie sferyczne 360° zapewnia pełny obraz z jednego skanu, bez martwych punktów. Ponadto skaner laserowy C-ALS umożliwia również:

- zdalne sterowanie do bezpiecznego badania potencjalnie niebezpiecznych podziemnych pustek

- przeglądanie wyników skanowania w ciągu kilku minut, a nie dni

- bezpieczną pracę - stopień ochrony IP67 daje pewność, że C-ALS będzie działać w mokrych, wilgotnych i zapylonych warunkach. Wytrzyma również zanurzenie na głębokość 1 m, zmniejszając ryzyko uszkodzenia podczas przypadkowego wprowadzenie go do zalanej jamy

 

System C-ALS jest dostępny w wersji z wbudowanym sensorem IMU MEMS. Sensor IMU zawiera 3-osiowy żyroskop, który monitoruje kierunek sondy oraz akcelerometry określające nachylenie. W tym przypadku pręty nie są wymagane do wstępnego ustawienia sondy C-ALS. Mogą być one przydatne do pchania sondy wzdłuż rozmieszczeń poziomych, w wykopach lub do zachowania stabilności podczas rozmieszczeń swobodnie wiszących. W innych przypadkach, gdy żyroskop jest aktywny, C-ALS można obniżyć tylko za pomocą kabla lub za pomocą wciągarki ręcznej lub automatycznej.

Przed rozpoczęciem pracy sonda C-ALS Gyro jest ustawiana w stabilnej pozycji, a jej kierunek jest ustalany względem systemu sieci kopalni. Stanowi on orientację odniesienia dla całego procesu pomiarowego. Oprogramowanie automatycznie identyfikuje żyroskop i oferuje odpowiednie sterowanie.

 

Przy średnicy zaledwie 50 mm skaner C-ALS można łatwo wdrożyć w odwiertach w celu zbadania niedostępnych przestrzeni. System zawiasowych, lekkich prętów o długości 1 m zapewnia stały azymut i umożliwia stosowanie C-ALS w otworach wiertniczych o długości do 200 m. C-ALS może być również wdrożony przez wysięgnik lub zdalnie sterowany pojazd.

Kamera stożkowa zapewnia pełną widoczność otworu wiertniczego podczas wdrażania, dzięki czemu operatorzy mogą zobaczyć wszelkie przeszkody i ocenić, kiedy C-ALS dotarł do puste przestrzeni. Sonda C-ALS zawiera czujniki pochylenia oraz wewnętrzny kompas. Dzięki temu urządzenie można śledzić w odwiercie, a skan jest automatycznie wpasowany w istniejący układ kopalni. Po znalezieniu się w pustej przestrzeni, proste kliknięcie operatora powoduje, że skanująca głowica laserowa obraca się w dwóch osiach, mierząc trójwymiarowy kształt przestrzeni z pełnym pokryciem 360° i bez martwych punktów, w zasięgu do 150 m. Kabel podłączony do sondy przesyła wszystkie dane pomiarowe z powrotem do urządzenia operatora, a wzmocniony komputer z oprogramowaniem Carlson Scan służy do sterowania C-ALS z bezpiecznego miejsca i przeglądania danych w czasie rzeczywistym. Oprogramowanie Carlson Scan przyspiesza i ułatwia operatorom korzystanie z systemu, prowadząc ich przez cały proces pomiarowy.

 

    

 

Broszura systemu skanującego Carlson C-ALS jest dostępna poniżej.