Carlson NR3 additional

Carlson Point Cloud to modułowy program, który umożliwia obróbkę chmury punktów w przyjaznym i intuicyjnym środowisku. Praca na dużych plikach danych, nawet do 1 miliarda punktów, jeszcze nigdy nie była taka łatwa. Kluczowe funkcje programu to:

- rejestracja skanów w układzie lokalnym oraz filtrowanie, próbkowanie i kolorowanie chmury,

- przyciąganie do krawędzi i kodowanie punktów na potrzeby opcji CPC demoField-To-Finish,

- generowanie konturów, profili, przekrojów i linii nieciągłości z chmury punktów.

- modele terenu, punkty, kontury, linie nieciągłości, GRID i profile mogę być wyeksportowane do CAD. 

 

5

 

Najważniejsze nowe funkcje:

- powierzchnia terenu: usuwaj elementy krajobrazu, zabudowy i inne obiekty, aby przygotować czystą powierzchnię terenu

- rysowanie polilinii: nowy sposób przyciągania do krawędzi i pełna automatyzacja rysowania krawężnika

- większe pliki: ulepszony silnik pozwala na opracowanie nawet 1 mld punktów w chmurze

- etykiety na chmurze: dodawaj opisy na chmurze, aby poprawić komunikację z współpracownikami i klientem

- menadżer warstw: zarządzaj warstwami punktów, polilinii i tekstem podczas obróbki chmury punktów

- mesh w kolorze: wybieraj zdjęcia w różnych formatach i nakładaj na Mesh wygenerowany z chmury punktów

 

 
  
 
 

 

Funkcjonalność programu w skrócie:

 

Eksport obiektów:

 • Obiekty 3D takie jak słupy, drzewa, hydranty
 • Eksportuj dane z chmury lub Mesh — kontury, profile, przekroje, TIN, linie nieciągłości — i wykorzystaj je w środowisku CAD

Import / Eksport:

 • Import/eksport plików GRID
 • Import/eksport chmur punktów zawierających nawet 1 miliard punktów
 • Import wielu formatów chmur punktów, w tym LAS, Leica, Faro (wymaga instalacji oprogramowania do konwersji formatu), E57, DEM, GeoTiff i innych
 • Eksport do ASCII, LAS lub PDF

Łączenie wielu skanów:

 • Rejestruj wiele skanów w jedną chmurę punktów
 • Łącz ze sobą chmury punktów

Redukcja błędnych pomiarów:

 • Usuwaj błędnie pomierzone punkty za pomocą funkcji Clean Cloud i zmniejszaj gęstość chmury funkcją Resample Cloud

Narzędzia edycji:

 • Edytuj i wygładzaj Mesh za pomocą funkcji Smooth Mesh i Simplify Mesh (redukuje rozmiar pliku przez usunięcie nieistotnych punktów)

Field-to-Finish:

 • Wykorzystaj pełną moc funkcji Carlson Field-to-Finish w oparciu o chmurę punktów. Używaj tego samego stylu kodowania jak w pomiarach tachimetrycznych i GPS

Wyświetlanie chmur punktów:

 • Dostosowanie kolorów
 • Podgląd wielu chmur jednocześnie
 • Kolorowanie względem wysokości lub intensywności odbicia
 • Zmiana rozmiaru punktów i szczegółowości chmury
 • Wyświetlanie przekrojów

Rysowanie linii roboczych:

 • Wiele trybów snapowania aby dokładnie odnaleźć krawędzie

Specjalistyczne komendy:

 • Load Surface — importuj skany z wielu różnych źródeł
 • View Surface — podgląd chmury punktów 3D

Zarządzanie skanami:

 • Próbkowanie/resampling i filtrowanie chmur punktów

Linie nieciągłości:

 • Automatyczne generowanie linii nieciągłości 3D w oparciu o model terenu

Profile i przekroje:

 • Generuj profile i przekroje w oparciu o chmurę punktów i zaprojektowaną linię centralną

 Broszura programu dostępna poniżej:

PC Page