Carlson NR3 additional

Carlson Civil umożliwia szybkie i intuicyjne przygotowanie projektów inżynierii lądowej oraz ich wizualizację. Projekty, których opracowanie w innych programach zajmą Ci kilka dni, w intuicyjnym Carlson Civil przygotujesz w kilka godzin lub nawet minut. Road NETwork – projektowanie dróg, skrzyżowań i ślepych uliczek w 2D i 3D za pomocą kliknięcia jednego przycisku. Site NETwork – zwiększ dokładność za pomocą intuicyjnego generatora modelu terenu i kalkulatora robót ziemnych. Lot NETwork – szybki podział działek w oparciu o granice zewnętrzne i wewnętrzne, linie centralne i zestaw „reguł” zdefiniowanych przez użytkownika. Carlson oferuje:

- AutoCAD® lub IntelliCAD®CPC demo

- dynamiczne środowisko projektowe

- wizualizacje 2D i 3D

- tanie aktualizacje

 

 

Funkcjonalność programu w skrócie:

 

Ogólne:

 • Platformy CAD: AutoCAD 2007 i nowsze, a także AutoCAD Map, Land Desktop, Civil3D oraz IntelliCAD 7.2.
 • Ustawienia projektu: elastyczny zapis danych i ustawień.
 • Funkcje kreślarskie: przydatne narzędzia do pracy w AutoCAD/IntelliCAD.
 • Kompatybilność danych: obsługa formatu LandXML oraz dodatkowa konwersja danych.
 • Język interfejsu: angielski, portugalski, rosyjski, francuski, niemiecki.

Standardy CAD:

 • Rysowanie obiektów: tworzenie elementów CAD z predefiniowanymi właściwościami.
 • Menadżer funkcji: zarządzanie ustawieniami programu z poziomu jednego interfejsu.
 • Biblioteka funkcji: zdefiniuj tabele symboli, warstwy i wzory dróg.
 • Magazyn danych: archiwizacja i zarządzanie plikami.
 • Podfoldery projektu: kontrola plików pogrupowanych względem typu.

Dane 3D:

 • Zamiana danych 2D do 3D: pikiety wysokościowe, polilinie 3D i kontury.
 • Edycja wysokości polilinii: za pomocą punktów kontrolnych.
 • Narzędzia polilinii 3D: rysowanie, generowanie odbić/offsetów, zaokrąglanie i łączenie polilinii 3D.

Powierzchnie 3D:

 • Generowanie powierzchni: siatki trójkątów lub prostokątów.
 • Konturowanie: z danych 3D lub plików powierzchni 3D.
 • Narzędzia triangulacji: obliczenia i offsety TIN, funkcje łączenia i upraszczania modelu.
 • Menadżer powierzchni: edycja właściwości i danych.
 • Wizualizacja: podgląd 3D z pojazdem jadącym po modelu 3D.
 • Analiza nachylenia: raporty spadków/nachyleń.

Grading:

 • Objętości: objętości robót ziemnych pomiędzy powierzchniami TIN lub GRID.
 • Kolorowa mapa nasypów i wykopów: rysowanie czerwono-niebieskiej mapy z etykietami.
 • SiteNET: grupowanie powierzchni względem warstw.

Linie centralne:

 • Projektowanie profilu: wprowadzanie parametrów na ekranie lub w oknie dialogowym z podglądem graficznym
 • Etykiety stacji i offsetów: adnotacje w wybranych punktach wzdłuż linii centralnej.
 • Obliczenia offsetów: raporty w wybranych punktach wzdłuż linii centralnej.
 • Punkty przesunięte: tworzenie punktów w miejscu wybranych stacji i offsetów.
 • Krzywe: elastyczna obsługa najbardziej skomplikowanych krzywych.

Profile:

 • Tworzenie profilu: z powierzchni 3D, punktów na linii centralnej, itd.
 • Szybkie profile: tworzenie profilów z aktualizacjami w czasie rzeczywistym za jednym kliknięciem.
 • Edycja profilu: wprowadzanie danych w arkuszu i podglądzie 3D.
 • Rysowanie profilu: na powierzchniach 3D lub w arkuszach.
 • Profile do 3D: eksport punktów i polilinii 3D z profilu.

Przekroje:

 • Tworzenie przekrojów: w oparciu o powierzchnie 3D, punkty, obiekty na mapie, itd.
 • Szybkie przekroje: generowanie przekrojów za jednym kliknięciem.
 • Rysowanie przekrojów: łatwy proces rysowania ręcznego.
 • Edycja przekrojów: wprowadzanie danych w arkuszu i podglądzie 3D.
 • Przekroje do 3D: eksport punktów i polilinii 3D z przekrojów.
 • Masy ziemne: analizy i diagramy.
 • Objętości: względem zdefiniowanej powierzchni.

Projektowanie dróg:

 • Szablony: szczegółowe, ale proste szablony dróg.
 • Łączenie szablonów: definiowanie przejść pomiędzy szablonami.
 • Road NETwork: szybkie projektowanie sieci dróg ze skrzyżowaniami i ślepymi uliczkami.

Punkty:

 • Wstawianie punktów: rysowanie punktów z symbolami, na odpowiedniej warstwie i w danym stylu.
 • Grupowanie punktów: menadżer filtrujący i grupujący punkty.
 • Historia zmian współrzędnych: śledzenie wszystkich zmian dotyczących punktów, raport z funkcją „Cofnij zmiany”.
 • Nakładające się etykiety: wyszukiwanie nakładających się etykiet i automatyczna korekta wg zdefiniowanych reguł.
 • Narzędzia: do modyfikacji etykiet punktów, np. przesunięcie, obrót, zmiana rozmiaru.

Powierzchnie:

 • Etykiety powierzchni: definiowanie stylów.
 • Wielkość powierzchni: zmiana powierzchni przez przesunięcie granicy lub punktu granicznego.
 • Menadżer działek: definiowanie wg numerów punktów.
 • Lot NETwork: generowanie projektu podziału działek.
 • Parkingi, skrzyżowania i ślepe uliczki: definiowalne wzory.

Opisy:

 • Kąty i odległości: elastyczne procedury opisu linii.
 • Etykiety krzywych: wzdłuż łuku lub w tabeli.
 • Etykiety map: generowanie standardowych wzorów map.
 • Rodzaje linii: definiowanie specjalnych rodzajów linii.

 Broszura programu dostępna poniżej:

Civil page